Poznań ul.Umultowska 102a/5 TEL. 518 778 438
Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów, Certyfikat księgowego Nr. 6154/2004 oraz obowiązkowe ubezpieczenie w firmie PZU S.A.

Biuro ( nasz zespół )

Oferta (zakres naszych usług)

Skontaktuj się z nami

OFERTA___

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje
 • sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje
 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28
KSIĘGA RACHUNKOWA:
 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje
KADRY I PŁACE:
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie dokumentacji ZUS - zgłoszenia, wyrejestrowania, raporty RMUA
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach
 • sporządzanie deklaracji PFRON
POZOSTAŁE:
 • doradztwo z zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • opracowanie polityki rachunkowości - zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów
 • sporządzanie deklaracji GUS, NBP, INTRASTAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie dokumentacji kredytowej
 • możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta
 • rozliczanie prywatnego najmu lokali
 • sporządzanie deklaracji PCC

BIURO RACHUNKOWE Poznań - KSiĘGOWOŚĆ dla - Piątkowa, Winograd, Umultowa Wielkopolska